@notulenfabriek

graag verwelkom ik ook u als klant!


NOTULEERSERVICEintroductie

De notulenfabriek is gespecialiseerd in het notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten, betrouwbaar en integer.

Een goede notulist is ervaren, maakt zich nieuwe vergadersettings snel eigen en is objectief en onafhankelijk.

De notulenfabriek is een eenmanszaak. Daarom kom ik meestal persoonlijk notuleren. Uiteraard kan ik een beroep doen op een aantal zeer ervaren freelance notulisten die kunnen waarnemen.

In overleg is het ook mogelijk om te notuleren in de avonduren of weekenden. Wel is het handig hiervoor tijdig te reserveren.

De notulenfabriek is gevestigd in Groningen.

werkwijze

Vaak word ik voor een langere periode ingeschakeld voor het notuleren van vergaderingen. De ervaring leert dat het prettig is als de vergadering steeds door dezelfde notulist verslagen wordt. Uiteraard kunt u mij ook inhuren voor kortere of incidentele opdrachten. Er kan genotuleerd worden in het Nederlands en in het Engels.

Over de vorm van de notulen worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Desgewenst met actie- en/of besluitenlijst.

Normaal gesproken is het verslag binnen 10 werkdagen na de vergadering gereed. Afwijkende termijnen zijn in overleg bespreekbaar.

Het is denkbaar dat voor de vergadering e.e.a. met de voorzitter moet worden afgestemd. De notulist kan 30 minuten eerder aanwezig zijn om met de voorzitter te overleggen. Indien het moeilijke of ingewikkelde onderwerpen betreft dan is dit zelfs zeer aan te raden. Neem vooraf contact op als u twijfelt!

werkveld

Mijn expertise ligt bij non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen, de bestuurlijke sector en ook verenigingen, stichtingen en ondernemingsraden. Ook - kortdurende - ondersteuning voor ZZP-ers behoort tot de mogelijkheden.

wat anderen over mij zeggen

  • Je integriteit siert je!
  • De beste notulen die ik ooit gezien heb.
  • Beste Frank, Ik heb zelden zo'n krachtig en vlug mailcontact meegemaakt, it's all in the name.


© 2012-2017 de Notulenfabriek | Realisatie: devastating concepts | Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Disclaimer